Cena za právní služby

Odměna za právní služby je zpravidla určena dohodou advokáta s klientem ve smlouvě o poskytování právních služeb s tím, že může být určena zejména jako:

 • smluvní odměna podle § 3 a násl. vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (AT). Obvykle je účtována jako tzv. časová odměna dle § 4 AT podle počtu hodin právní služby ve výši od 1.800 Kč (dle náročnosti věci) za každou započatou hodinu právní služby.

  Dle dohody účastníků může být dohodnuta též tzv. odměna podílová za vyřízení věci nebo souboru věcí, která může být stanovena buď pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu vyřizované věci. Sjednání této dohody i její výše je individuální s ohledem na druh a náročnost právních služeb.

  Konečně může být sjednána též tzv. odměna za úspěch ve věci, která je vyjádřena zpravidla pevnou částkou v případě, že nastane předem stanovená podmínka. Tato odměna je účtována např. v obhajobě v rámci trestního řízení, pokud je klient zproštěn obžaloby, apod. Sjednání této dohody i její výše je individuální s ohledem na druh a náročnost právních služeb.

  Jednotlivé druhy smluvní odměny mohou být účtovány samostatně i v kombinaci dle dohody stran v individuálním případě.

 • tarifní (mimosmluvní) odměna je určena podle § 7 a vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jako „AT“) je určující pro stanovení výše odměny advokáta, pokud se strany nedohodnou na odměně smluvní, resp. pokud v rámci smlouvy o poskytování právních služeb tuto odměnu přímo sjednaly. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. tarifní hodnoty věci.Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

Tarifní cena za tuto službu je 300 Kč.

Tarifní cena za tuto službu je 500 Kč.

Tarifní cena za tuto službu je 1000 Kč.

Tarifní cena za tuto službu je 1 500 Kč.

Tarifní cena za tuto službu je 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč.

Tarifní cena za tuto službu je 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč.
Tarifní cena za tuto službu je 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Tarifní hodnota se stanoví podle § 8 a násl. vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarifu.

Přesné znění vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu naleznete zde:
www.cak.cz

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com