Náš tým

Mgr. Petr Šimek

Narodil se v roce 1981 a po složením maturitní zkoušky na Gymnáziu J.A. Komenského v Uherském Brodě v roce 2000 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2005 složil státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo a v témže roce nastoupil jako advokátní koncipent u JUDr. Aloisie Jurkovičové, advokátky ve Zlíně, kde po absolvování 3-leté praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek v roce 2008 působil jako advokát ve sdružení advokátů Jurkovičová & Šimek ve Zlíně do roku 2013. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát s vlastní advokátní kanceláří, na jejíž činnosti se podílí kromě něho též jiní advokáti (zaměstnaní či trvale spolupracující), dále advokátní koncipienti a administrativní pracovnice.
Specializuje se zejména na oblast trestního práva a zastupuje klienty v trestních řízeních jako obhájce, příp. zmocněnec poškozených. Od roku 2015 je zapsán rovněž v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva občanského, rodinného a správního (zejména v rámci agendy přestupků).
Mimo vlastní advokátní činnost působí také jako registrovaný zprostředkovatel Fotbalové asociace České Republiky (FAČR) a v rámci společnosti CZECH SPORT CONSULTING s.r.o se zabývá zastupováním fotbalových hráčů a klubů.

Mgr. Zuzana Mlčoušková

Narodila se v roce 1986 v tehdejším Gottwaldově. V roce 2011 úspěšně absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a téhož roku nastoupila jako advokátní koncipientka u JUDr. Aloisie Jurkovičové, kde od roku 2009 vykonávala praxi při studiu. Od roku 2014 byla zaměstnaná jako advokátní koncipientka u Mgr. Petra Šimka. V roce 2015 úspěšně složila advokátní zkoušky a od tohoto roku je zapsána u České advokátní komory jako advokátka zaměstnaná u Mgr. Petra Šimka. V letech 2013 až 2016 rovněž vykonávala pedagogickou činnost na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Rovněž přednášela pro úřední osoby i veřejnost v rámci kurzů vzdělávacích agentur. V rámci své praxe se zabývá právem trestním, občanským a právem obchodních korporací.

Mgr. Petra Dalecká

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2001. Následně nastoupila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Holby a Mgr. Lenky Mitáčkové, kde působila až do roku 2005, kdy složila advokátní zkoušky. Od roku 2009 je samostatnou advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12528. Od roku 2017 působí v advokátní kanceláři Mgr. Petra Šimka jako trvale spolupracující advokátka. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na právo občanské, rodinné a právo obchodních společností.

Mgr. Lenka Zbytovská

Mgr. Lenka Zbytovská se narodila v roce 1989 v Přerově. V roce 2008 složila úspěšně maturitní zkoušku na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově a pokračovala ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. Studium zakončila v roce 2013 získáním titulu Mgr.
Již v průběhu studia vykonávala praxi v Advokátní kanceláři Kaplan & Nohejl v Praze. Po studiu zde rovněž působila jako advokátní koncipientka. Následně v roce 2016/2017 pracovala jako advokátní koncipientka ve Zlíně v advokátní kanceláři Salajka&partners, advokátní kancelář s.r.o. a v roce 2017 úspěšně složila advokátní zkoušky. Po složení advokátních zkoušek počala spolupracovat jako samostatný advokát s advokátní kanceláří Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. v Praze. Nyní působí jako samostatná advokátka trvale spolupracující s advokátní kanceláří Mgr. Petra Šimka. Specializuje se zejména na oblast trestního práva, práva občanského, rodinného a korporátního.
Mimo vlastní advokátní činnost se stala v roce 2018 starostkou obce Grymov a zabývá se i školením zastupitelů.

Klára Hlucháňová LL.M.

Narodila se v Gottwaldově v roce 1975, kde žila do roku 1987, kdy se odstěhovala do Nizozemí. Zde žila, studovala a pracovala do roku 2012, kdy jí osobní situace přiměla k navrácení se zpět do České Republiky. Studovala bakalářský program na Erasmusově Univerzitě v Rotterdamu a magisterský program ukončila na Univerzitě v Tilburgu v roce 2005. Během studia od roku 2000 do ukončení studia pracovala jako soudní zapisovatelka u Vyššího soudu v Haagu (Gerechtshof Den Haag, odvolací soud) a absolvovala dvě krátké studentské stáže u advokání kanceláře Baker Mc Kenzie a Houthoff Buruma. Poté v roce 2005 nastoupila jako advokát v kanceláři Sterke Advokaten v Rotterdamu, kde působila do roku 2011. V roce 2011 se rozhodla osamostatnit a působila krátce jako samostatný advokát v Rotterdamu. Po návratu z mateřské dovolené začala počátkem roku 2016 vykonávat praxi jako evropský usazený advokát pod vedením Mgr. M. Medřické v Praze, kde tedy v rámci trvalé spolupráce získala bohaté zkušenosti v oblasti Českého práva. V současné době praktikuje právo v oblasti sporné agendy, správní právo (obor přestupky a stavební právo), právo občanské a trestní. Díky vzdělání v Nízozemí a jazykové vybavenosti může poskytovat právní služby i v Nizozemí nebo být nápomocná cizincům v České Republice. Ovládá Holandštinu jako mateřský jazyk, mluví plynně anglicky a má skromnější znalost němčiny.

Mgr. Tomáš Mackovík

Narodil se v roce 1992 v Kroměříži. Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2019 složil státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo. Již v průběhu studia vykonával praxi v několika advokátních kancelářích v Olomouci a Praze. V rámci studia absolvoval rovněž měsíční stáž na Zemském soudu pro trestní záležitosti ve Vídni. Po úspěšném ukončení studia nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Mgr. Petra Šimka ve Zlíně, kde se zaměřuje zejména na oblast trestního, občanského a správního práva. Ovládá anglický a německý jazyk na komunikativní úrovni.

JUDr. Martin Žiak

Advokátní praxi absolvoval v jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří na Moravě, kde se věnoval obchodnímu právu, obchodním vztahům s mezinárodním prvkem, trademark law. V roce 2008 úspěšně složil advokátní zkoušky s vyznamenáním. Advokacii na 10 let přerušil a v rámci mezinárodní holdingové skupiny působil jako člen statutárních orgánů, ředitel a spolumajitel několika společností ve střední a jihovýchodní Evropě/CEE. Je expertem na zahraniční obchod, držitelem osvědčení Master Classes on Incoterms vydaného Mezinárodní obchodní komorou v Paříži. Poté pracoval jako nezávislý investiční poradce se zaměřením na investice do prosperujících společností v regionu CEE. Participoval na několika projektech, ve kterých radil středoevropským Private Equity Fondům při jejich akvizičních vstupech do FMCG společností v regionu CEE. Od roku 2018 se opět plně věnuje advokacii.

Specializace:
Obchodní právo/fúze a akvizice
Mezinárodní obchod
Korporátní právo
Investice, Financování, Private equity
Trademark Law/IP

Nikola Nedomová

Vedoucí sekretariátu

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com