Náš tým

Mgr. Petr Šimek, advokát

Narodil se v roce 1981 a po složením maturitní zkoušky na Gymnáziu J.A. Komenského v Uherském Brodě v roce 2000 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2005 složil státní závěrečnou zkoušku v oboru Právo a v témže roce nastoupil jako advokátní koncipent u JUDr. Aloisie Jurkovičové, advokátky ve Zlíně, kde po absolvování 3-leté praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek v roce 2008 působil jako advokát ve sdružení advokátů Jurkovičová & Šimek ve Zlíně do roku 2013. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát s vlastní advokátní kanceláří, na jejíž činnosti se podílí kromě něho též jiní advokáti (zaměstnaní či trvale spolupracující), dále advokátní koncipienti a administrativní pracovnice.
Specializuje se zejména na oblast trestního práva a zastupuje klienty v trestních řízeních jako obhájce, příp. zmocněnec poškozených. Od roku 2015 je zapsán rovněž v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Dále poskytuje právní služby v oblasti práva občanského, rodinného a správního (zejména v rámci agendy přestupků).
Mimo vlastní advokátní činnost působí také jako registrovaný zprostředkovatel Fotbalové asociace České Republiky (FAČR) a v rámci společnosti CZECH SPORT CONSULTING s.r.o se zabývá zastupováním fotbalových hráčů a klubů.

Mgr. Zuzana Mlčoušková, trvale spolupracující advokátka

Narodila se v roce 1986 v tehdejším Gottwaldově. V roce 2011 úspěšně absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a téhož roku nastoupila jako advokátní koncipientka u JUDr. Aloisie Jurkovičové, kde od roku 2009 vykonávala praxi při studiu. Od roku 2014 byla zaměstnaná jako advokátní koncipientka u Mgr. Petra Šimka. V roce 2015 úspěšně složila advokátní zkoušky a od tohoto roku je zapsána u České advokátní komory jako advokátka. Od roku 2021 působí jako samostatná advokátka spolupracující s advokátní kanceláří Mgr. Petra Šimka. V letech 2013 až 2016 rovněž vykonávala pedagogickou činnost na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Rovněž přednášela pro úřední osoby i veřejnost v rámci kurzů vzdělávacích agentur. V rámci své praxe se zabývá právem trestním, občanským a právem obchodních korporací.

Klára Hlucháňová LL.M.

Narodila se v Gottwaldově v roce 1975, kde žila do roku 1987, kdy se odstěhovala do Nizozemí. Zde žila, studovala a pracovala do roku 2012, kdy jí osobní situace přiměla k navrácení se zpět do České Republiky. Studovala bakalářský program na Erasmusově Univerzitě v Rotterdamu a magisterský program ukončila na Univerzitě v Tilburgu v roce 2005. Během studia od roku 2000 do ukončení studia pracovala jako soudní zapisovatelka u Vyššího soudu v Haagu (Gerechtshof Den Haag, odvolací soud) a absolvovala dvě krátké studentské stáže u advokání kanceláře Baker Mc Kenzie a Houthoff Buruma. Poté v roce 2005 nastoupila jako advokát v kanceláři Sterke Advokaten v Rotterdamu, kde působila do roku 2011. V roce 2011 se rozhodla osamostatnit a působila krátce jako samostatný advokát v Rotterdamu. Po návratu z mateřské dovolené začala počátkem roku 2016 vykonávat praxi jako evropský usazený advokát pod vedením Mgr. M. Medřické v Praze, kde tedy v rámci trvalé spolupráce získala bohaté zkušenosti v oblasti Českého práva. V současné době praktikuje právo v oblasti sporné agendy, správní právo (obor přestupky a stavební právo), právo občanské a trestní. Díky vzdělání v Nízozemí a jazykové vybavenosti může poskytovat právní služby i v Nizozemí nebo být nápomocná cizincům v České Republice. Ovládá Holandštinu jako mateřský jazyk, mluví plynně anglicky a má skromnější znalost němčiny.

JUDr. Veronika Grebeňová, trvale spolupracující advokátka

Veronika Grebeňová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, své zkušenosti získávala nejprve v pražské advokátní kanceláři, kde se specializovala na trestní právo, a posléze působila ve zlínské advokátní kanceláři JUDr. Evy Pavlíčkové, kde poskytovala právní služby především v oblasti práva rodinného a občanského. Veronika se ve své praxi věnuje jak výše uvedeným oborům, tedy právu trestnímu a právu občanskému, resp. rodinnému, ale zabývá se rovněž právem ústavním a lidskoprávní tématikou, právem bytovým (vlastnictví, nájem, SVJ) a zajímá se rovněž o právo medicínské.

Mgr. Nikola Koncer, trvale spolupracující advokát

Dagmar Franeková, DiS.

Vedoucí sekretariátu

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com